Số/Ký hiệu văn bản 70/NQ_CP
Ngày ban hành Aug 3, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Nội dung

Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công


Tài liệu đính kèm