Số/Ký hiệu: 70/NQ_CP
Ngày ban hành: 03/08/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Nội dung:

Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công


Tài liệu đính kèm