Số/Ký hiệu văn bản 1008/QĐ-TTg
Ngày ban hành Jun 2, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Nội dung

Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"


Tài liệu đính kèm