Số/Ký hiệu: 1008/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 02/06/2016
Người ký: Vũ Đức Đam
Trích yếu: Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Nội dung:

Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"


Tài liệu đính kèm