Số/Ký hiệu văn bản 88/2019/QH14
Ngày ban hành Nov 18, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019
Nội dung Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019

Tài liệu đính kèm