Số/Ký hiệu: 88/2019/QH14
Ngày ban hành: 18/11/2019
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu: Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019
Nội dung: Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019

Tài liệu đính kèm