Số/Ký hiệu văn bản 582/QĐ-TTg
Ngày ban hành Apr 28, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020


Tài liệu đính kèm