Số/Ký hiệu: 582/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/04/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung:

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020


Tài liệu đính kèm