Số/Ký hiệu văn bản 3682/BNV-TL
Ngày ban hành Aug 6, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
Nội dung Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Tài liệu đính kèm