Số/Ký hiệu: 3682/BNV-TL
Ngày ban hành: 06/08/2018
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
Nội dung: Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Tài liệu đính kèm