Số/Ký hiệu văn bản 12/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành Mar 6, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quyết định 12/2018/QĐ-TTg tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Nội dung

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộcTài liệu đính kèm