Số/Ký hiệu văn bản 1163/QĐ-TTg
Ngày ban hành Aug 8, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.
Nội dung

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.


Tài liệu đính kèm