Số/Ký hiệu văn bản 06/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành Jan 5, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Nội dung Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Tài liệu đính kèm