Số/Ký hiệu: 06/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/01/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Nội dung: Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Tài liệu đính kèm