Số/Ký hiệu văn bản 414/QĐ-UBDT
Ngày ban hành Jul 11, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020
Nội dung

Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020


Tài liệu đính kèm