Số/Ký hiệu: 414/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 11/07/2017
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020
Nội dung:

Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020


Tài liệu đính kèm