Số/Ký hiệu văn bản 52/NQ-CP
Ngày ban hành Jun 15, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính Phủ v/v đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
Nội dung Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Tài liệu đính kèm