Số/Ký hiệu văn bản 282/KH-UBND
Ngày ban hành May 3, 2018 7:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên đại bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên đại bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm