Số/Ký hiệu: 282/KH-UBND
Ngày ban hành: 03/05/2018
Người ký: Lê Minh Thông
Trích yếu: V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên đại bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên đại bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm