Số/Ký hiệu văn bản 91/KH-UBND
Ngày ban hành Feb 23, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Tài liệu đính kèm