Số/Ký hiệu: 91/KH-UBND
Ngày ban hành: 23/02/2017
Người ký: Lê Minh Thông
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
Nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Tài liệu đính kèm