Số/Ký hiệu văn bản 4330/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 21, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Nội dung Quyết định phê duyệt Đề án Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Tài liệu đính kèm