Số/Ký hiệu văn bản 325/KH-UBND
Ngày ban hành Jun 9, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu V/v kế hoạch thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015cuar Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung V/v kế hoạch thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015cuar Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm