Số/Ký hiệu: 689/KH-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2017
Người ký: Lê Minh Thông
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tài liệu đính kèm