Số/Ký hiệu văn bản 421/KH-UBND
Ngày ban hành Jul 12, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu V/v kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
Nội dung V/v kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

Tài liệu đính kèm