Số/Ký hiệu: 421/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/07/2017
Người ký: Lê Minh Thông
Trích yếu: V/v kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
Nội dung: V/v kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

Tài liệu đính kèm