Số/Ký hiệu văn bản 2085/QĐ-TTg
Ngày ban hành Oct 31, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
Nội dung

Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020


Tài liệu đính kèm