Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Văn bản: Quyết định 12/2018/QĐ-TTg tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Số/Ký hiệu: 12/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/03/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Quyết định 12/2018/QĐ-TTg tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Nội dung:

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộcTài liệu đính kèm