Ban Dân tộc tỉnh triển khai Quyết định 103/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An . (22/02/2019 04:41 PM)

Ngày 21 tháng 02 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 103/QĐ - TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; tham dự hội nghị có đại điện lãnh đạo UBND huyện, bí thư, chủ tịch UBND các xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng bản các xã, thôn, bản được bổ sung vào xã, thôn bản đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.Theo Quyết định 103/QĐ - TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An có 12 xã được chuyển từ khu vự II sang khu vực III; có 7 thôn được bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 thôn thuộc khu vực III, 3 thôn thuộc khu vực II.Tại Hội nghị đại diện các phòng Kế hoạch Tổng hợp, Chính sách Dân tộc đã phổ biến các quyền lợi mà cán bộ, nhân dân trong vùng đặc biệt khó khăn được thụ hưởng, đồng thời Ban Dân tộc cũng đề nghị các huyện, xã, thôn, bản được công nhận là những đơn vị đặc biệt khó khăn phải triển khai các chính sách, chương trình, dự án để nhân dân trong vùng được thụ hưởng kịp thời. Đồng chí Lương Thanh Hải và đại diện các phòng chức năng của Ban Dân tộc cũng đã giải thích, trả lời những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Kết luận Hội nghị đồng chí Trưởng Ban cho biết, Ban Dân tộc sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày  22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đồng chí Trưởng Ban cũng yêu cầu Phòng Chính sách Dân tộc, Y sao Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày  22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ gửi UBND các huyện đồng thời thống kê các chính sách dân tộc đang có hiệu lực để thông báo cho cơ sở biết, làm căn cứ thực hiện; Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tập hợp các văn bản và có công văn hướng dẫn cơ sở thực hiện Chương trình 135 khi có Quyết định cụ thể của các cấp có thẩm quyền./.

Nguyễn Văn Việt

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE