Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An năm 2018. (10/09/2018 12:49 AM)

     Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An năm 2018.

 Từ ngày 7/8  đến ngày 31/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 08  cuộc Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho 480 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 1.240 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.

 


Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho đại biểu người có uy tín

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên thuộc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, truyền đạt về các chuyên đề: Phát huy vai trò của người có uy tín trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Một số chính sách dân tộc hiện hành của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Tình hình an ninh chính trị vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số và các phương pháp trong công tác vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia, vận động hộ nghèo, khó khăn phát triển sản xuất… Đồng thời các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; nêu lên những trăn trở, suy nghĩ, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền để tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng vũ trang xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Họ còn là lực lượng tiên phong trong phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới..... Đặc biệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở, 1.240 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 ở 12 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị luôn ổn định, phát huy được quy chế dân chủ trong nhân dân, an ninh trật tự trên địa bàn bảo đảm; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì, củng cố và phát triển toàn diện; nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của làng, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội để xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư.


Nhân dịp này các đại biểu người có uy tín đã về thăm và dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên


Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

 

Phòng Chính sách Dân tộc

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE