Ban Dân tộc triển khai Quyết định 03/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An (21/03/2019 08:59 AM)

Ngày 19 tháng 3 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 03/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Quyết định 03/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thì:

Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã đạt được một trong hai tiêu chí sau:

1. Được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc được nâng lên phường, thị trấn.

2. Đạt 4 điều kiện tại điểm a và tối thiểu 2 trong 6 điều kiện tại điểm b như sau:

a) Điều kiện phải đạt:

- Có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 35%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20% (đối với các xã biên giới và xã an toàn khu không thuộc khu vực III, xã thuộc các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long: có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 25%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 15%).

- Đường giao thông đạt tiêu chí 2, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới).

- Trường học đạt tiêu chí 5, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

b) Điều kiện linh hoạt

- Hệ thống thủy lợi đạt tiêu chí 3, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Điện đạt tiêu chí 4, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Cơ sở vật chất văn hóa đạt tiêu chí 6.1, 6.3, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Đài truyền thanh đạt tiêu chí 8.3, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt tiêu chí 17.1, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Có trên 15% đại diện hộ nghèo, cận nghèo trong xã và trên 50% tổng số cán bộ cơ sở đã được tập huấn nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 và các chương trình, dự án, chính sách khác giai đoạn 2016 - 2020.

Thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt được một trong ba tiêu chí sau:

1. Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30%) đến dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu hai trong ba điều kiện:

a) Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

b) Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố.

c) Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu một trong ba điều kiện:

a) Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

b) Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố.

c) Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   


Toàn cảnh Hội nghị


 Tại Hội nghị đại diện phòng Kế hoạch Tổng hợp đã báo cáo về Tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Tiêu chí xác định thôn, làng, ấp, bản và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Trình tự xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; Nguyên tắc xử lý kinh phí đối với các xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; Công tác tổ chức thực hiện; Điều khoản thi hành của Quyết định 03/QĐ - TTg.

Đồng chí Lương Thanh Hải và đại diện các phòng chức năng của Ban Dân tộc cũng đã giải thích, trả lời những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các huyện về công tác rà soát xã, thôn, bản hoàn thành Chương trình 135; công tác tổ chức Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ 03.

 Đồng chí Lô Xuân Vinh phát biểu

 
Đồng chí Lương Văn Khánh triển khai một số việc liên quan đến Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ 3

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Trưởng Ban đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các xã khẩn trương rà soát cẩn thận, khách quan, chính xác, công bằng theo đúng qui định tại Quyết định 03/QĐ - TTg. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc cũng cho biết, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng rà soát xã, thôn, bản hoàn thành Chương trình 135 gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Thời gian rà soát ở huyện hoàn thành trước ngày 10/4/2019, tỉnh sẽ họp rà soát và báo cáo kết quả lên Trung ương trước ngày 25/4/2019./.         Nguyễn Văn Việt

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE