Công bố Quyết định Thanh tra (27/03/2019 03:22 PM)

 Ngày 22/3/2019 tại Trụ sở UBND huyện Quế Phong, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An ông Lô Xuân Vinh chủ trì buổi công bố Quyết định Thanh tra số 23/QĐ-BDT ngày 11/3/2019 Thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc . Tham dự buổi lễ công bố có bà Trương Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong.
Toàn cảnh Hội nghị


            Theo Quyết định Thanh tra việc thực hiện Chức năng nhiệm vụ của phòng Dân tộc huyện Quế Phong; Thanh tra việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Dự án 2, Chương trình 135, thanh tra tiểu dự án 1 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDDT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra việc thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 18/3/201; Quyết định số 12/2018/QĐ -TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và hộ gia đình có uy tín.

            Đoàn Thanh tra sẽ làm việc với một số phòng, ban và các đơn vị liên quan như: Phòng Dân tộc huyện, chủ đầu tư và các đơn vị được UBND huyện Quế Phong giao phối hợp, các Trường học.

            Về phía đoàn Thanh tra cần xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, phối hợp tốt với địa phương để cuộc thanh tra diễn ra và kết thúc đúng theo kế hoạch.

            Phó chủ tịch UBND huyện bà Trương Thị Tuyết Mai cũng yêu cầu các phòng, ban và các đơn vị liên quan mà Đoàn Thanh tra sẽ làm việc cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ càng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.  


Nguyễn Thị Thanh Tần

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE