Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình 135 tại huyện Quỳnh Lưu (14/03/2019 09:56 AM)

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-BDT.KH ngày 04 tháng 3 năm 2019; công văn 78/BDT-KH ngày 04/3/2019 của Ban Dân tộc về việc thành lập đoàn kiểm tra quản lý đầu tư, sử dụng vốn năm 2018, 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 12/3/2019, đồng chí Lương Thanh Hải, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra việc quản lý đầu tư, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2018, 2019 tại các xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân huyện Quỳnh Lưu. Tham gia đoàn công tác có đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu.

 
Đồng chí Lương Thanh Hải kiểm tra việc xây dựng Đường giao thông xóm 4 xã Quỳnh Tân
 

Đoàn công tác kiểm tra công tác triển khai xây dựng Đường giao thông xóm Nam Việt xã Tân Thắng
 

Đồng chí Lương Thanh Hải thăm gia đình hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Tân Thắng

 


          Tại các xã nói trên Đồng chí Lương Thanh Hải đã tiến hành kiểm tra các công trình Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2018, 2019 và thăm một số hộ nghèo tại Bản Nam Việt xã Tân Thắng, Bản Trung Tiến xã Quỳnh Thắng. Tại buổi làm việc với đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu và các xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân; đồng chí Trưởng ban Dân tộc đã thông báo nội dung, mục đích của đoàn kiểm tra,  đồng chí đánh giá cao việc vào cuộc triển khai quyết liệt, đúng tiến độ, chất lượng, đúng với tinh thần của Quyết định 1722/QĐ-TTg, Thông tư 01/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư 01/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đối với các cấp chính quyền cơ sở, đồng thời đồng chí Lương Thanh Hải cũng nhắc nhở, đề nghị các xã, bản cần nâng cao trách nhiệm việc bảo quản, sử dụng và làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng để phát huy hiệu quả, công năng của công trình xây dựng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn. 

Nguyễn Văn Việt

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE