Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2018 (22/01/2019 09:57 AM)

Ngày 18/01/2019, tại các huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2018. Tới dự, có Ông Lương Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên,Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

huyện Kỳ Sơn, đây là năm thứ 05, UBND- UBMTTQVN huyện tổ chức. Năm 2018, huyện có 193 đại biểu (trong đó: Nam 189 đại biểu, nữ 04 đại biểu) đến từ 20 xã và 01 thị trấn. Đặc biệt, có nhiều đại biểu đến từ 11 xã biên giới.

 

Toàn cảnh Hội nghị biểu dương NCUT ở huyện Kỳ Sơn

 
Toàn cảnh Hội nghị biểu dương NCUT ở huyện Tương Dương

 

Còn ở huyện Tương Dương, đây là thứ 02,UBND- UBMTTQVN huyện tổ chức. Năm 2018, huyện có 144 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 17 xã và 01 Thị trấn, trong đó có 04 xã biên giới với gần 60 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh BôlyKhămxay.

 

 

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Các già làng, người có uy tín tiêu biểu đã có các bài phát biểu tham luận nhằm làm rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trên các lĩnh vực về tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Áp dụng tiến bộ khoa học kỉ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cũng như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Công tác đối ngoại giữa chính quyền với nhân dân, nhất là việc vân động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, buôn người, giữ gìn an ninh tật tự, không truyền đạo và di dân trái phép.

 


 Tại Hội nghị, ông Lương Thanh Hải và các Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các già làng, người có uy tín trong việc phát triển kinh tế, xã hội tại huyện nhà. Đồng thời, cũng giải đáp, trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các già làng, người có uy tín theo thẩm quyền. Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh và UBND, MTTQVN huyện Kỳ Sơn, Tương Dương đã tặng quà cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu.

 

Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là hoạt động chính trị quan trọng và thiết thực nhằm phát huy hơn nữa vai trò của già làng, người có uy tín trong thời gian tới./.

Kim Văn Bốn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE