Bàn công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III (17/03/2019 03:50 PM)

Chiều nay (13/3), Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu tỉnh Nghệ An lần thứ III đã tổ chức cuộc họp để bàn công tác tổ chức đại hội. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh cuộc họp


Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III được tổ chức ở 2 cấp, cấp huyện và cấp tỉnh. Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Đại hội tiếp tục biểu dương và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội, giảm nghèo và hội nhập quốc tế; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đ/c Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III


Tại đại hội sẽ tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển. Bên lề đại hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, Ban chỉ đạo đã thành lập các tiểu ban: Nhân sự - thi đua – khen thưởng; Nội dung; Văn nghệ - Tuyên truyền và khánh tiết; Hậu cần; Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe.

Dự kiến, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện sẽ được tổ chức trong tháng 6/2019; cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 9/2019. Chủ đề định hướng chung của đại hội là “Các dân tộc tỉnh Nghệ An đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đại hội đã rà soát lại nhiệm vụ của từng thành viên đã được phân công. Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với các hoạt động bên lề của chương trình đại hội và thống nhất chọn huyện Con Cuông tổ chức đại hội điểm cấp huyện.Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận


Phát biểu kết luận của cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội. Để đại hội được diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tiểu ban sớm triển khai các nội dung đã được thống nhất; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số biết được nội dung của đại hội và các hoạt động bên lề đại hội.


Phương Thúy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE