Hội thảo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số tại tỉnh Nghệ An. (26/04/2019 07:35 AM)

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số tại tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Phan Phúc Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ -  Ủy ban Dân tộc, Lô Xuân Vinh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An điều hành Hội thảo. Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Trường Chính trị tỉnh, các phòng, đơn vị chức năng của Ban Dân tộc Nghệ An.Tại Hội thảo đại diện Vụ tổ chức cán bộ - Ủy ban Dân tộc đã giới thiệu thực trạng chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay tại nước ta. Đại diện Ban Dân tộc đã giới thiệu thực trạng về chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Là tỉnh có diện tích lớn nhất nước, địa bàn vùng dân tộc thiểu số rộng lớn chiếm 83% diện tích toàn tỉnh, trong đó người dân tộc thiểu số gần nửa triệu người, trong đó có dân tộc Ơ Đu là dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 1000 người).Hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) có 8.706 người chiếm 11,54% tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh, trong đó cấp tỉnh có 265 người; cấp huyện: 5861 người và cấp xã: 2.580 người (bao gồm cả viên chức dân số cấp xã của ngành y tế).

Đội ngũ CBCC cấp xã có 2.407 người DTTS. Chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã được nâng lên đáng kể: Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 7 thạc sỹ (chiếm 0,34%); chủ yếu được đào tạo đại học 1130 người, chiếm 55,2% so với tổng CBCC cấp xã. Về trình độ lý luận chính trị, có 17 cử nhân, cao cấp, chiếm 0,83% và chủ yếu đã qua đào tạo trung cấp lý luận chính trị (1.193 người, chiếm 58,28% tổng số CBCC cấp xã người DTTS). Về ngạch công chức, chủ yếu giữ ngạch Chuyên viên và tương đương, có 1.453 người, chiếm 70,98% trong tổng số CBCC cấp xã người DTTS. Hầu hết đội ngũ CBCC cấp huyện đều là Đảng viên, có tới 1.798 người, chiếm 87,84% tổng số CBCC cấp xã là người DTTS. Viên chức cấp xã là các viên chức dân số thuộc ngành y tế, có 533 người DTTS.

            Tại hội thảo đại diện các sở, ban, ngành chức năng đã có những góp ý, đề xuất với Ủy ban Dân tộc báo cáo với TW, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành để thực hiện các chính sách đối với cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An sát thực tế với đặc thù của tỉnh ta.

Đống chí Phan Phúc Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc đã  thay mặt đơn vị  chủ trì xây dựng báo cáo lĩnh hội các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia hội thảo để hoàn thiện các chính sách, cơ chế mới về chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số trình các cấp có thẩm quyền để áp dụng triển khai thực tế phù hợp với tình hình mới. 

 

Nguyễn Văn Việt

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE