Họp Ban chỉ đạo dân số và nhà ở tỉnh Nghệ An năm 2019. (25/02/2019 02:51 PM)

Ngày 25 tháng 2 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An đã báo cáo tỉnh hình công tác triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ cấp tỉnh.

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo đã bàn về công tác tuyển chọn lực lượng, nhân sự tham gia Tổng điều tra; công tác vẽ sơ đồ nền và thành lập địa bàn điều tra; công tác tập huấn; công tác lập bảng kê và dàn mẫu địa bàn điều tra; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát điều tra thực địa.Toàn tỉnh có 7.846 địa bàn điều tra, trong đó 7.651 địa bàn điều tra thường và 195 địa bàn điều tra đặc thù. Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ diễn ra trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019. 

Hội nghị cũng đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh ta.

Đồng chí Lương Văn Khánh - Thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Dân tộc được phân công chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Quỳ Hợp.

Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Hồng Vinh nêu rõ đây là cuộc Tổng điều tra rất quan trọng, số liệu cần phải chính xác, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu Cục Thống Kê - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giám sát, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để Ban chỉ đạo kịp thời, xem xét, giải quyết đảm bảo Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh ta diễn ra theo đúng kế hoạch, có được kết quả tốt nhất./.

 

Nguyễn Văn Việt

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE