Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” cho cộng đồng dân tộc thiểu số (20/07/2018 12:38 AM)

Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng chuỗi giá trị (VCIC)” nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo hướng đến mục tiêu thoát nghèo, vươn lên làm giàu và phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu sô (DTTS) tại Việt Nam. Cuộc thi được Ngân Hàng Thế Giới và Chính Phủ Australia tài trợ thông qua Chương trình hợp tác Đối tác Australia – Ngân Hàng Thế Giới Giai đoạn II (ABP II).

“Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng chuỗi giá trị - Value Chain Ideas Contest” được phát động nhằm kêu gọi, hỗ trợ phát triển và thực hiện ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo định hướng thị trường và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm. Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, nâng cao vai trò và năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, làm giàu cho bản thân và cộng đồng. Góp phần bảo tồn và phát huy thế mạnh từ các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Cuộc thi được chia làm 2 vòng: Vòng 1 là tìm kiếm và chọn lựa các ý tưởng, thời hạn nộp ý tưởng là từ ngày 22/6/2018 đến hết ngày 31/8/2018. dự kiến tối đa 50 ý tưởng sẽ được lựa chọn, danh sách các ý tưởng được lựa chọn sẽ được công bố vào ngày 1/10/2018. Các ý tưởng được lựa chọn trong giai đoạn này sẽ được hỗ trợ, tư vấn để phát triển, hoàn thiện thành đề xuất dự án chi tiết để nộp tham gia đánh giá trong giai đoạn 2, đồng thời được hỗ trợ trọn gói 4.500.000 đồng để trang trải chi phí; Vòng 2 là các ý tưởng được chọn từ vòng 1 sẽ được tham gia đào tạo và hỗ trợ phát triển ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh. Hạn cuối để nộp đề xuất dự án là ngày 15/12/2018; danh sách các dự án được chọn sẽ được công bố vào ngày 15/1/2019. Các ý tưởng được chọn cũng sẽ nhận được tài trợ tối đa 680.000.000 đồng để thực hiện dự án.


Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động của Ủy ban Dân tộc và các đối tác quốc tế, các đối tác truyền thông, các cơ quan của Đảng và Chính phủ nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS bắt kịp với xu thế Quốc gia khởi nghiệp hiện nay, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, tăng giàu vùng DTTS, gồm: Các diễn đàn Quốc gia về khởi nghiệp và chuỗi giá trị DTTS; Chuỗi các buổi lễ tôn vinh những gương mặt DTTS khởi nghiệp tiêu biểu; Chương trình hỗ trợ kết nối sản phẩm DTTS và thị trường; Chương trình truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp DTTS; Và Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị”.


Ứng viên có thể tham gia đăng ký ý tưởng bao gồm: cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ,  hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nhân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số… có ý tưởng hợp tác, liên kết với đồng bào dân tộc thiểu số ở bất kỳ địa bàn nào trên đất nước Việt Nam. Ứng viên tham gia có tải bản đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin và tại website: www.vcic4em.vn

NHG

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE