Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc (12/04/2016 03:49 PM)

Sáng 12/4/2016, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan làm công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2016). Đồng chí Lương Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc chủ trì buổi họp, cùng dự có các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền, văn nghệ, thể thao; Tiểu ban xây dựng “Lịch sử Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An – 70 năm xây dựng và phát triển”; Tiểu ban Hậu cần, an ninh.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban đã báo cáo tình hình tiến độ công việc của các Tiểu ban; tiến độ công tác chuẩn bị Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 4 để thống nhất công tác triển khai thực hiện. Đồng thời tập trung thảo luận các nội dung: Các bước chuẩn bị buổi Lễ (diễn ra vào ngày 23/4/2016); Xây dựng kịch bản nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; Xây dựng bộ phim tư liệu về công tác dân tộc; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; Viết sách lịch sử 70 năm Cơ quan công tác dân tộc Nghệ An 70 năm xây dựng và phát triển; Xuất bản Bản tin dân tộc; Công tác tuyên truyền…

 

Đồng chí Lương Thanh Hải điều hành phiên họp.

 Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Lương Thanh Hải yêu cầu Ban Tổ chức cần phân công rõ ràng từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban và các thành viên để gấp rút thực hiện. Giao Tổ thư ký làm đầu mối, theo dõi, đốc thúc công việc, có vướng mắc báo cáo với Lãnh đạo Ban để kịp thời giải quyết. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc ( 03/5/1946 – 03/5/2016) là một sự kiện chính trị lớn, liên quan đến nhiều cấp, nên cần phải đảm bảo được sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban, các bộ phận để các hoạt động Lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa.

 

Nguyễn Hà Giang

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE