Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 23 /02/2016 của Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số lần thứ Tư, năm 2016 (07/03/2016 10:12 AM)

Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 23 /02/2016  của Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số lần thứ Tư, năm 2016. Quyết định này ban hành Quy chế tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ Tư, năm 2016. Quy chế này áp dụng cho tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ Tư, năm 2016. Chi tiết văn bản

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE