Kế hoạch số 54/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào DTTS và các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do, năm 2018 (14/03/2018 01:10 AM)

Kế hoạch số 54/KH-BDT ngày 28/2/2018 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào DTTS và các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do, năm 2018. Chi tiết.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE