Công văn của UBDT về việc lập dự toán kinh phí để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III (27/07/2018 06:19 PM)
Ngày 18/7/2018 của Ủy Ban Dân tộc ban hành công văn số 757/UBDT-DTTD về việc lập dự toán kinh phí để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2018. Chi tiết.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE