Kết quả điều tra thực trạng của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (20/08/2020 10:23 PM)

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Đây là cuộc điều tra lần thứ hai do Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp Ủy ban Dân số (UBDT) thực hiện. Điều tra 53 DTTS lần này tập trung vào: đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng DTTS; dân số và các đặc trưng nhân khẩu học của đồng bào DTTS; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống tinh thần của hộ DTTS. Kết quả cuộc điều tra này là căn cứ có tính pháp lý để đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2015 – 2020 và chiến lược phát triển KT- XH giai đoạn 2011 – 2020; chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển KT -XH đến năm 2030, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025;

Chi tiết Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019.

Chi tiết Số liệu tỉnh Nghệ An.

BBT


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE