Quyết định số 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp (29/08/2018 08:36 AM)

Quyết định số 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Chi tiết.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE