Danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018 theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (26/06/2018 10:15 AM)
Ngày 21/6/2018 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018, thay thế Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. Chi tiết.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE