Lịch công tác tháng 8/2018 (04/08/2018 09:27 PM)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

I. Nhiệm vụ các Trưởng phòng trong tháng 8 - 2018:

Thực hiện theo Thông báo số 25/BDT-TB.VP ngày 31/7/2018 của Văn phòng, kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 7/2018

            II. Trọng tâm công tác:

- Quán triệt Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XII).

- Triển khai, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Trong tháng có:

- Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo ( 1/8).

- Ngày Cách mạng tháng 8 (19/8).

- Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8).

- Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8).

            III. Lịch làm việc, hội nghị:

Ngày/thứ

Nội dung

Ph.công chuẩn bị

Phân công lãnh đạo

Địa điểm

01

Thứ Tư

Họp Tỉnh ủy


Đ/c Lương Thanh Hải

VP Tỉnh ủy

02

Thứ Năm


Sáng: Họp UBND tỉnh.


Đ/c Lương Thanh Hải

VP UBND tỉnh

Hội nghị tập huấn tuyên truyền đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tai cơ sở

P.CSDT

Đ/c Vương Đình Lập

Kỳ Sơn

Chiều: Dự Lễ khai trương VP tạp chí VHĐ/c Lương Thanh Hải

Theo GM

03

Thứ Sáu

Sinh hoạt chi bộ, phòng chuyên môn

Các phòng

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự04

Thứ Bảy


Nghỉ cuối tuần.
05

Chủ Nhật


Nghỉ cuối tuần.
06

Thứ Hai


Làm việc tại cơ quan

Các phòngĐi công tác cùng đoàn UBDTđ/c Vương Đình Lập


07

Thứ Ba

Làm việc tại cơ quan

Các phòng08

Thứ Tư

Tiếp dân

Thanh Tra

Lãnh đạo Ban

Thanh Tra

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2018

P.CSDT

Lãnh đạo Ban

NKNA

Tập huấn tuyên truyên PBGDPL theo QĐ 1163; tuyên truyền PBPL và chế độ chính sách tại vùng có khả năng di cư tự do

P.TTĐB

Lãnh đạo Ban

Theo KH

09

Thứ Năm

Chiều: Công bố Quyết định Thanh tra tại huyện Nghĩa Đàn

Thanh traTập huấn tuyên truyên PBGDPL theo QĐ 1163; tuyên truyền PBPL và chế độ chính sách tại vùng có khả năng di cư tự do

P.TTĐB

Lãnh đạo Ban

Theo KH

10

Thứ Sáu

Làm việc tại cơ quan

Các phòng11

Thứ Bảy


Nghỉ cuối tuần.
12

Chủ Nhật


Nghỉ cuối tuần.

13

Thứ Hai

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2018

P.CSDT

Lãnh đạo Ban

NKNA

14

Thứ Ba

Các phòng nộp báo cáo tháng 8

Các phòng


Văn phòng

15

Thứ Tư

Họp Đảng ủy

BCH Đảng bộ

Đ/c Lương Thanh Hải

Phòng giao ban

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2018

P.CSDT

Lãnh đạo Ban

KS Lam Hồng

Tập huấn tuyên truyên PBGDPL theo QĐ 1163

P.TTĐB

Lãnh đạo Ban

Theo KH

16

Thứ Năm

Làm việc tại cơ quan

Các phòng17

Thứ Sáu

Làm việc tại cơ quan

Các phòng18

Thứ Bảy


Nghỉ cuối tuần.
19

Chủ Nhật


Nghỉ cuối tuần.
20

Thứ Hai

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2018

P.CSDT

Lãnh đạo Ban

KS Lam Hồng

21

Thứ Ba

Làm việc tại cơ quan

Các phòng22

Thứ Tư

Tập huấn tuyên truyên PBGDPL theo QĐ 1163

P.TTĐB

Lãnh đạo Ban

Theo KH

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2018

P.CSDT

Lãnh đạo Ban

KS Avatar

23

Thứ Năm

 Họp UBND tỉnhLãnh đạo Ban

VP UBND

Tập huấn tuyên truyên PBGDPL theo QĐ 1163

P.TTĐB

Lãnh đạo Ban

Theo KH

24

Thứ Sáu

 Họp UBND tỉnh (tiếp)


Lãnh đạo Ban

VP UBND tỉnh

25

Thứ Bảy


Nghỉ cuối tuần
26

Chủ Nhật


Nghỉ cuối tuần
27

Thứ Hai

Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9

Các phòng

Đ/c Lương Thanh Hải

Hội trường

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2018

P.CSDT

Lãnh đạo Ban

KS Avatar

28

Thứ Ba

Làm việc tại cơ quan

Các phòng29

Thứ Tư

Làm việc tại cơ quan

Các phòng30

Thứ Năm

Làm việc tại cơ quan

Các phòng31

Thứ Sáu

8h00: Tuyên dương học sinh DTTS đậu Đại học đạt điểm cao trong kỳ thi THPH năm 2018

P.CSDT


Đ/c Lương Thanh Hải


NKNA
Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;

- Trưởng, Phó phòng, Tr.tâm;

- Cổng TTĐT Ban Dân tộc;

- Lưu VT.

(gửi qua VNPT-I.Office)

TL.TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG(Đã ký)Nguyễn Mạnh Hùng |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE