Lịch công tác tháng 4 năm 2017 (11/04/2017 09:12 AM)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4


I. Nhiệm vụ các Trưởng phòng trong tháng 4 - 2017:

Thực hiện theo Thông báo số 32/BDT-TB.VP ngày 29/3/2017 của Văn phòng, kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2017.

            II. Trọng tâm công tác:

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Trong tháng có:

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

- Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

            III. Lịch làm việc, hội nghị:

Ngày/thứ

Nội dung

Ph.công chuẩn bị

 Phân công lãnh đạo

Địa điểm

01

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

02

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

03

Thứ Hai

Sinh hoạt Chi bộ, phòng chuyên môn

Các phòng

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự

 Các phòng

04

Thứ Ba

 Đi dự kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Dân tộc Thanh Hóa

Văn phòng

Đ/c Lương Thanh Hải

Thanh Hóa

05

Thứ Tư

Tiếp dân

Phòng Thanh Tra

Lãnh đạo Ban phụ trách.

Phòng T.Tra

06

Thứ Năm

- Đi công tác tại thị xã Thái Hòa

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

CVP

Đ/c Lương Thanh Hải

Thái Hòa

07

Thứ Sáu

Sinh hoạt Chi bộ, phòng chuyên môn

Các phòng

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự

 Các phòng

 

08

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

09

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

10

Thứ Hai

 

 

 

 

11

Thứ Ba

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

- Đi kiểm tra các dự án ĐCĐC

 

 

TT&ĐB

Đ/c Hải Trưởng Ban tham dự.

Đ/c Lương Văn Khánh

Vp. Tỉnh ủy

Các huyện

12

Thứ Tư

Các phòng, Trung tâm TV nộp báo cáo tháng 03

Các phòng

 

 

Văn phòng

13

Thứ Năm

 

 

 

 

        14

Thứ Sáu

làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh

Văn phòng, Phòng KH-TH

Đ/c Lương Thanh Hải

Hội trường T3

15

Thứ Bảy

 

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

16

Chủ Nhật

 

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

17

Thứ Hai

 

 

 

 

18

Thứ Ba

Đi cơ sở khảo sát để xây dựng các Dự án thành phần Đề án dân tộc Ơ Đu

Phòng CSDT

Lãnh đạo Ban

H.Tương Dương

19

Thứ Tư

Đi cơ sở

Phòng KH-TH

Lãnh đạo Ban

Huyện Thanh Chương

20

Thứ Năm

 

Họp UBND tỉnh

 

 

 

Lãnh đạo Ban

VP UBND tỉnh

21

Thứ Sáu

 

Họp UBND tỉnh (tiếp)

 

 

 

Lãnh đạo Ban

VP UBND tỉnh

22

Thứ Bảy

 

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

23

Chủ Nhật

 

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

24

Thứ Hai

Họp Giao ban cơ quan

Văn phòng

Lãnh đạo Ban

Hội trường

25

Thứ Ba

Đi cơ sở

Phòng KH-TH

Lãnh đạo Ban

Huyện Tân Kỳ

26

Thứ Tư

Hội thao nội bộ cơ quan, chào mừng ngày TL Ngành, các môn Bóng chuyền, Cầu lông từ 16h hàng ngày

Công đoàn và Văn phòng

 

Sân cơ quan

27

Thứ Năm

Hội thao nội bộ cơ quan, chào mừng ngày TL Ngành, các môn Bóng chuyền, Cầu lông từ 16h hàng ngày

Công đoàn và Văn phòng

 

Sân cơ quan

28

Thứ Sáu

Hội thao nội bộ cơ quan, chào mừng ngày TL Ngành, các môn Bóng chuyền, Cầu lông từ 16h hàng ngày

Công đoàn và Văn phòng

 

Sân cơ quan

29

Thứ Bảy

- Nghỉ cuối tuần

-Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2017

 

 

 

30

Chủ Nhật

 

Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE