Lịch công tác tháng 3 năm 2017 (06/03/2017 09:09 AM)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3


I. Nhiệm vụ các Trưởng phòng trong tháng 03-2017:

Thực hiện theo Thông báo số 16/BDT-TB.VP ngày 27/02/2017 của Văn phòng, kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban tháng 02/2017.

            II. Trọng tâm công tác:

- Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Trong tháng có:

- Kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân (3/3).

- Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

            III. Lịch làm việc, hội nghị:

 

Ngày/thứ

Nội dung

Ph.công chuẩn bị

 Phân công lãnh đạo

Địa điểm

01

Thứ Tư

 Đi cơ sở kiểm tra CT 135 tại các huyện Tương Dương & Kỳ Sơn.

Phòng KH

Đ/c Hải Trưởng Ban

Huyện T.Dương, Kỳ Sơn

02

Thứ Năm

 Đi cơ sở kiểm tra CT 135 tại các huyện Tương Dương & Kỳ Sơn.

Phòng KH

Đ/c Hải Trưởng Ban

Huyện T.Dương, Kỳ Sơn

03

Thứ Sáu

- Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2017.

- Chúc mừng ngày Biên phòng toàn dân.

 

Đ/c Khánh Phó trưởng Ban tham dự.

 

Lãnh đạo Ban

 Hội trường NK-NA

04

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

05

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

06

Thứ Hai

Họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại các Chi bộ.

Các phòng

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự

Các phòng

07

Thứ Ba

- Họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại các Chi bộ.

- Xây dựng dự thảo báo cáo CCHC quý I năm 2017

Các phòng

Văn phòng

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự

Các phòng

08

Thứ Tư

- Họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại các Chi bộ

- Tọa đàm Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

Các phòng

Ban nữ công

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự

Các phòng

Hội trường

09

Thứ Năm

Họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại các Chi bộ

Các phòng

Bí thư Chi bộ,Trưởng phòng (chủ trì), mời LĐB phụ trách dự

Các phòng

Công bố QĐ Thanh tra việc thực hiện CSDT tại huyện Kỳ Sơn

P. Thanh Tra

Đ/c Vinh Phó Ban phụ trách

H. Kỳ Sơn

10

Thứ Sáu

Hoàn thành báo cáo CCHC quý I

Văn phòng

 

 

11

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

12

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

13

Thứ Hai

Các phòng, Trung tâm TV nộp báo cáo tháng 02

Các phòng

 

 

Văn phòng

14

Thứ Ba

Đi cơ sở

Phòng KHTH

Lãnh đạo Ban

Các huyện

15

Thứ Tư

Đi cơ sở

Phòng KHTH

Lãnh đạo Ban

Các huyện

16

Thứ Năm

 Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tình hình phát triển KTXH của huyện Quỳ Hợp.

 

 

Lãnh đạo Ban.

H. Quỳ Hợp

17

Thứ Sáu

 Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Quế Phong.

 

 

Lãnh đạo Ban.

H. Quế Phong

18

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

19

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

20

Thứ Hai

 

 

 

 

21

Thứ Ba

 Họp UBND tỉnh

 

 

Lãnh đạo Ban

VP UBND tỉnh

22

Thứ Tư

 Họp UBND tỉnh (tiếp)

 

 

Lãnh đạo Ban

VP UBND tỉnh

23

Thứ Năm

Rà soát, đối chiếu, bổ sung hồ sơ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý

Văn phòng

Chánh Văn phòng

BTC Tỉnh ủy

24

Thứ Sáu

 Họp Giao ban cơ quan

Văn phòng

Lãnh đạo Ban

 

25

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

26

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

27

Thứ Hai

Ban hành Thông báo Kết luận giao Ban

Văn phòng

Chánh Văn phòng

 

28

Thứ Ba

Đi cơ sở

Phòng KHTH

Lãnh đạo Ban

Các huyện

29

Thứ Tư

Đi cơ sở

Phòng KHTH

Lãnh đạo Ban

Các huyện

30

Thứ Năm

Đi cơ sở

Phòng KHTH

Lãnh đạo Ban

Các huyện

31

Thứ Sáu

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Đ/c Hải Trưởng Ban tham dự.

Vp. Tỉnh ủy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE