Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019. (02/04/2019 02:40 PM)

Ngày 01 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019.


 

Tiết mục biểu diễn tại Hội diễn Văn nghệ các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2016

 Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS ở tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai tổ chức Hội diễn văn nghệ các DTTS lần thứ V, năm 2019 gắn với chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III của tỉnh.

Chủ đề của Hội diễn: Ca ngợi Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống, phát huy truyền thống và nêu cao tinh thần đại đoàn kết của các dân tộc, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng; Ca ngợi đời sống sinh hoạt văn hóa, lao động sản xuất, xây dựng quê hương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Xây dựng nông thôn mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS.

Hội diễn được tổ chức quy mô cấp tỉnh trong thời gian thời gian 03 ngày dự kiến trong tháng 9 năm 2019 tại thành phố Vinh, với sự tham gia của 10 Đội văn nghệ quần chúng thuộc 10 huyện, thị xã miền núi gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa. Các hoạt động tại hội diễn gồm: Thi biểu diễn nghệ thuật giữa các đơn vị tham gia Hội diễn; Thi Nét đẹp các DTTS; Tổng kết, trao giải, công diễn các tiết mục xuất sắc tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng vùng đồng bào DTTS góp phần bảo tồn, kế thừa, khích lệ sáng tạo và phát triển những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của các DTTS /.

                                                                            Hoàng Thị  Thu Hoài

                                                                                     Phòng Tuyên truyền và Địa Bàn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE