Tờ trình 1468/TTr-UBDT của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt tiêu chí phân định vùng DTTT và miền núi giai đoạn 2021-2025 (30/10/2020 04:38 PM)
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 và 2025. Chi tiết Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban Dân tộc.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE